Entries by Janne Mustonen

Aikaansaamisen taito

Henkilökohtaisissa muutoshankkeissa, kuten elämäntapamuutoksessa, onnistumiset ovat kiinni monista eri tekijöistä. On turvattava riittävä vireystila, ymmärrettävä muutoksen johtamista sekä osattava rakentaa tavoitteet ja motivaatio rantakuntoon. Lisäksi on omattava asianmukaiset fyysiset ja psyykkiset voimavarat tavoitteen asettamiin vaatimuksiin nähden. Tämäkään ei vielä riitä, sillä yksi tavoitteissa onnistumisen todennäköisyyttä lisäävä tärkeä taito puuttuu listasta. Se on aikaansaamisen taito.   […]

Joustavaa mielenhallintaa

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Muun muassa tästä syystä on tärkeä oppia tunnistamaan, mitkä asiat edistävät niin mielenterveyttä kuin mielen hyvinvointia. Kun mieli voi hyvin ja on joustava, sopeutuu se paremmin ympäristön muutoksiin ja kykenee tätä kautta kestämään suuretkin elämän myrskyt. Psykologista joustavuutta Tasapainoinen ja joustava mieli on hyvinvoinnin kokonaisuuden […]

Fyysinen suorituskyky

Työstä ja vapaa-ajasta syntyvää kuormitusta ei voi loputtomasti keventää, saati sitten väistellä. Haaste on ratkaistava kehittämällä selkänojaa riittävän hyvästä fyysisestä suorituskyvystä. On vertauskuvallisesti vahvistettava selkää, eikä toivottava kevyempää taakkaa. Varavoimaa Riittävä fyysinen suorituskyky on tärkeä voimavara, katsoi asiaa mistä näkökulmasta tahansa. Jos suorituskyky sakkaa, kärsii siitä ennemmin tai myöhemmin terveyden lisäksi myös motivaatio. Jos suorituskyky […]

Energian turvaaminen

Elämänhallinta kaiken kiireen keskellä edellyttää energisyyttä sekä toimivia itsensä johtamisen taitoja. Jos savu nousee korvista ja laikka hakkaa punaisena rajoitinta vasten pitkin päivää, on jotain pahasti pielessä. Tällöin on syytä pysähtyä ja mietiskellä, miten elämää kuluttavan laskuvireen saisi käännettyä nautinnolliseksi nousuvireeksi, ennen kuin kuormitus ehtii liiaksi kumuloitumaan. Ilman pysähtymistä ja itsensä tutkiskelua on edessä, ennemmin […]

Tavoitteet rantakuntoon

Jokainen meistä on asettanut elämänsä aikana itselleen tavoitteita. Osa enemmän, osa vähemmän. Innostavat ja hyvin asetetut tavoitteet tuottavat elinvoimaa ja edistävät elämänlaatua. Ne vähentävät murehtimista, lisäävät merkityksellisiä kokemuksia ja saavat elämän maistumaan elämisen arvoiselta. On kuitenkin tärkeä oivaltaa, että edellisen kaltaiset kokemukset edellyttävät tavoitteisiin paneutumista. On hallittava tavoitteen asettamisen taidot ja oltava päämäärätietoinen. Henkilö, joka […]

Päätökset muuttavat elämää

Mikä tahansa muutos, etenkin siinä onnistuminen, edellyttää pysyvää ajattelun ja käyttäytymisen muutosta. Se ei ole koskaan helppoa. Miljoonat ihmiset aloittavat vuosittain erilaisia muutosmatkoja ryhtyessään laihduttamaan, pyrkiessään vähentämään stressiä tai lopettamaan tupakanpolton. Lopulta vain harva onnistuu tavoitteissaan. Menestyksekäs muutosmatka edellyttää muun muassa edessä olevien haasteiden ja tarpeiden syvempää ymmärrystä sekä niihin varautumista. On hyvä pohtia jo […]

Löytöretki tuloksiin®

Tulokset tottelevat tekoja ja teot syntyvät toiminnanohjauksessa, jota mieli hallitsee. Mieleen taas vaikuttavat kaiken aikaa, tilanteesta riippuen, sadat tai tuhannet eriarvoiset ärsykkeet, jotka ohjaavat ajattelua, tunteita sekä kehon tuntemuksia.  Vaikka tulokset tottelevat tekoja, ei siis ole itsestään selvää, että asetetut tavoitteet konkretisoituisivat toimeenpanemisen tasolle. Tästä syystä tarvitaan taitoja, joilla varmistetaan haluttujen asioiden loppuun saattaminen halutussa […]

Löytöretki mieleen®

Amerikkalainen neurotieteilijä Daniel Siegel määrittelee mielen prosessiksi, joka säätelee tiedon ja energian virtauksia ihmisissä. Siegelin kuvauksen mukaan mieli on yksilöissä virtaava prosessi, kuten esimerkiksi aineenvaihdunta tai hengitys. Mielellä on taipumus tuottaa ajatuksia, tunteita sekä mielikuvia yhtenä virtana tietoisuuteemme. Näitä kokemuksia, tai niiden osia, voi sitten aktiivisesti havaita ja hyödyntää arjen eri tilanteissa. Nähtävästi ei ole […]

Löytöretki hyvinvointiin®

Hyvinvointi merkitsee meille jokaiselle vähän eri asioita. Puhdasta luontoa, oikeudenmukaisuutta, vapautta, rakkautta, terveyttä, turvallisuutta, läheisyyttä, työkykyä, toimeentuloa….you name it. Jos termiä pyrkii avaamaan yleiskielen kautta niin hyvinvoinnilla viitataan vaurauteen ja terveyteen. Sana vauraus kuvaa mm. toimeentuloa, asuinoloja sekä mahdollisuutta ostaa erinäköisiä tavaroita ja palveluita. Nämä edellä mainitut asiat luovat turvallisuuden tunnetta ja vaikuttavat täten koettuun […]

Löytöretki tavoitteisiin®

Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään jotain tarpeetonta, menee siinä turha työ hukkaan. Edellinen on jonkun viisaan hienosti kiteyttämä virke, joka liittyy tavoitteiden motivaation sekä arvojen tuottamiin merkityksiin. Jos tekeminen ei tunnu mukaansatempaavalta, ei se ole ehkä tavoittelemisen arvoista. Tunteettomat tavoitteet vievät ajan lisäksi elämänilon. Tavoitteet, jotka tuntuvat merkityksellisiltä, liittyvät henkilökohtaisiin arvoihin. Tunteikkaat tavoitteet saavat liikkeelle […]