Toimivat tavoitteet

Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään jotain tarpeetonta, menee siinä turha työ hukkaan. Edellinen virke sopii varmasti kuvaamaan monia asioita, mutta myös kömpelöä tavoitetyöskentelyä. Jos tavoitteet ovat merkityksettömiä, ei niiden eteen sitouduta ponnistelemaan. Sitoutumisen puute puolestaan heikentää merkittävästi tavoitteiden hallintaa ja hallinnan tunteen heikkentyessä kärsii siitä tulosten lisäksi myös motivaatio. Jotta edellisen kaltaiselta tapahtumaketjulta voisi välttyä, kannattaa tavoitetyöskentelyyn budjetoida tarpeeksi aikaa sekä pitää oma osaaminen riittävällä tasolla. Mitä paremmin tavoitteiden ja motivaation rakentamisen taidot ovat hallussa sitä todennäköisemmin myös omasta elämästään voi rakentaa itselleen mielekkään ja menestyksekkään seikkailun.

 

Mitä tavoitteet ovat?

Parhaimmillaan tavoitteet ovat elämää muuttavia suunnitelmia. Ne ovat tietoisia, selkeitä ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä päämääriä, joita kohti voi kulkea joka ikinen päivä. Hyvin rakennetut tavoitteet ovat myös toimintaa ohjaavia voimia, joiden avulla elämän hyvistä asioista pystyy tekemään entistä suurempia eli saamaan enemmän sitä, mitä haluaa.

Hyvät tavoitteet eivät kerro siitä, missä on juuri nyt. Ne kertovat siitä, missä haluaa olla tulevaisuudessa. Tämän vuoksi tavoitteita asetettaessa on tärkeä kysyä itseltään: ”Missä tilanteessa haluan olla lähitulevaisuudessa?” Tämän ratkaisevan kysymyksen jäädessä kysymättä, mikään ei muutu.

”Tavoitteet ovat elämää muuttavia suunnitelmia”

 

Mitä tavoitteet eivät ole?

Tavoitteet eivät ole pakomatka pahasta olosta. Hyvin asetetut tavoitteet eivät vastaa kysymykseen: “Mistä haluan pois?” Ne vastaavat seuraaviin kysymyksiin: ”Mihin haluan mennä?”, ”Mitä haluan kokea?” ja ”Mitä haluan tyytymättömyyden sijaan?” Tavoitteet eivät siis ole korjaussarja kärsimykseen, vaan välineitä hyvään elämään.

Tavoitteet eivät myöskään ole arvoja. Kun arvojen tehtävä on näyttää suuntaa, kertovat tavoitteet konkreettisesti, mitä on tehtävä toteuttaakseen arvoja. Hierarkkisesti arvot ohjaavat tavoitteita ja tavoitteiden kautta johdetaan tekoja. Teot saavat kokemaan ja tuntemaan ne seuraukset nahoissaan, joita tuli tehneeksi. Tavoitteet ovat siis välietappeja, kun taas arvot ovat ilmansuuntia. Siinä on tavoitteiden sekä arvojen konkreettisin ero.

”Tavoitteet eivät ole korjaussarja kärsimykseen”

 

Mitä motivaatio on?

Motivaatio on keskeinen käsite, kun puhutaan toimivista tavoitteista. Motivaatio on sitä, että tavoitteille puetaan työhaalarit päälle. Ihminen, jolla ei ole motivaatiota, vatvoo. Ihminen, jolla on ripaus motivaatiota, aikoo. Ihminen, jolla on kylliksi motivaatiota sekä toimivat tavoitteet, menestyy. Motivaatio on siis saavuttamisen voimaa ja sitä tarvitaan, että saadaan aikaan se, mitä halutaan. Motivaatio rakentuu näin ollen ensin mielessä ja määrittää tämän jälkeen sen vireyden, jolla toimintaan ryhdytään.

Motivaatio ei kuitenkaan ole pelkästään psykologinen ilmiö, vaikka sen ydin pohjautuu psyykkisiin tekijöihin. Psykologisen vireystilan perustan muodostavat fysiologiset reservit. Uni, ravinto ja fyysinen suorituskyky ovat sitä kivijalkaa, jolle motivaatio fysiologisesti rakennetaan. Jos nukkuu huonosti, laiminlyö terveellistä ruokavaliota ja aktiivisuus on alhaisella tasolla, ei jaksa orientoitua ja motivoitua psyykkisesti käsillä olevaan asiaan. Mieli siis liikuttaa lihaksia ja lihakset ovat aikaansaamisen välikappaleita.

”Motivaatio on sitä, että tavoitteille puetaan työhaalarit päälle”

 

Miksi tavoitteiden asettamiseen kannattaa panostaa?

Vahvasti päämäärätietoiset henkilöt menestyvät, koska heillä on rutinoituneet taidot toimia tavoitteellisesti. He suuntaavat tarkkaavuuden ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin, ei ongelmiin. Henkilöt, jotka kammoksuvat tavoitteita, ovat tavalla tai toisella hieman vieraantuneita niistä. Yleisimpiä syitä edelliseen ovat pelko, epävarmuus, häpeä ja syyllisyys. Nämä tunteet rajoittavat elämästä nauttimista ja estävät saavuttamasta sen, mitä sisimmässään haluaa.

Tavoitteellisuus on yksi merkityksellisen ja oman näköisen elämän peruspilareista. Elämä ilman tavoitteita on kuin souturetki ilman airoja. Vene liikkuu, mutta virran viemänä. Alla vielä kiteytettynä neljä perusteltua tosiasiaa, joiden vuoksi tavoitteiden asettamiseen kannattaa nähdä aikaa ja vaivaa:

  1. Valinnat selkeytyvät

Selkeiden tavoitteiden myötä, tulet tekemään päämäärän saavuttamisen kannalta parempia valintoja. Elämäntapamuutosta tehdessä voit esimerkiksi valita päivittäin työpaikan lounaslinjastolla, rakennatko ruoka-annoksesi tavoitteitasi tukevasti.

  1. Onnistumisen mahdollisuudet kasvavat

Ilman selkeitä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, tavoitematkasta tulee todennäköisesti epämääräistä haahuilua. Onnistuneen tavoitetyöskentelyn avulla matkan merkityksellisyys, nautinnollisuus sekä onnistumisen mahdollisuudet kasvavat huomattavasti.

  1. Pysyt motivoituneena

Tärkeän, innostavan ja hyvin rakennetun tavoitteen myötä pysyt paremmin motivoituneena. Motivaation säilyminen on todella tärkeää, sillä tavoitematkoilla eteen tulee aina takapakkeja. Vahvan ylläpitomotiivin avulla matka jatkuu, hidasteista huolimatta.

  1. Toimivat tavoitteet lisäävät hyvinvointia

Parhaimmillaan tavoitteet tuottavat onnistumisen kokemuksia ja lisäävät näin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi myös itseluottamusta. Toimivat tavoitteet pitävät meidät siis sopivalla tavalla liikkeessä ja palkitsevat etenkin sisäisesti.

”Tavoitteellisuus on yksi merkityksellisen ja oman näköisen elämän peruspilareista”

 


YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

TUTUSTU KISAKALLION HYVINVOINTIKOULUN LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIN®  -PALVELUKONSEPTIIN!


 

Kuvat: Kisakallion Hyvinvointikoulu

Kirjoittaja: Janne Mustonen