Löytöretkiä onnistumisiin®

Tervetuloa seikkailuun, jossa toteutetaan Löytöretkiä onnistumisiin®. Nämä kuvainnolliset löytöretket ovat Hyvinvointikoulun tapa toteuttaa missiotaan. Löytöretkien tavoitteena on madaltaa onnistumisen kynnystä niin oivalluttavan opetuksen kuin toimivien työkalujen avulla. Näin osallistujat oppivat johtamaan oman elämänsä löytöretkeä, omaan arvomaailmaan sidottujen tavoitteiden kautta, kohti omia päämääriään motivoituneesti, määrätietoisesti ja menestyksekkäästi.

Henkilökohtaisten tietojen ja taitojen sekä fyysisten- ja psyykkisten resurssien lisääntymisen myötä, kyky ”pölyttää” opittua pääomaa ja positiivista energiaa kanssaihmisiin lisääntyy. Edellisestä muodostuu mission arvo eli se, että voimme yhdessä elää energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa elämää.


YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

LUE TÄSTÄ YRTIYKSILLE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIIN®  -HYVINVOINTIOHJELMASTA!

 


 

Miksi uskon energisyyteen?

Mielestäni energisyyden huomioimiseen on todellista tarvetta, sillä työn ja vapaa-ajan aiheuttaman palautumisvajeen kanssa kamppailee jopa yli 50% työväestöstä. Suurella osalla työikäisistä fyysinen kapasiteetti ei ole riittävällä tasolla, jotta energia riittäisi elämästä nauttimiseen. Energian loppuminen jo työpäivän aikana johtaa siihen, että yksilö on parhaimmillaan työaikana (tai osan siitä) ja heikoimmillaan vapaa-aikana.

Jos elimistön fyysiset- ja psyykkiset akut kuluvat loppuun jo työpäivän aikana, alkaa vapaa-aika ja pahimmassa tapauksessa läheiset kärsimään. Kyky oppia ymmärtämään, edistämään ja johtamaan omaa hyvinvoinnin tasapainoa voimavaralähtöisesti, lisää henkilökohtaisen hyvinvointireservin kapasiteettia ja mahdollistaa riittävät voimavarat omien unelmien toteuttamiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla. Energisenä ja motivoituneena olemme entistä arvokkaampia niin itselle ja läheisille kuin työnantajalle. Tällöin kaikki ovat voittajia!

Tämä blogi tulee avaamaan Hyvinvointikoulun ajatusmaailmaa, jonka toivon vilpittömästi edistävän niin eri työyhteisöjen kuin siellä olevien yksilöiden voimavaroja ja hyvinvointia. Sydämellisesti tervetuloa mukaan matkalle kohti energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa elämää :)

 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Valokuvat: Patrick ”Pata” Degerman

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen, Hyvinvointikoulun perustaja

2 Vastausta
    • Janne Mustonen
      Janne Mustonen says:

      Kiitos Pata! Toivottavasti blogin sisältö auttaa antamaan näkökulmia ja ainakin osittain lisäämään jengin tietoutta siitä miten hyvinvointia voisi entisestään edistää :)

Comments are closed.