Löytöretkiä onnistumisiin®

Tämän blogin kirjoitukset pyrkivät tarjoamaan herätteleviä ajatuksia, joita toteuttamalla voi edistää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, muutoskäyttäytymistä, tavoitteiden johtamista sekä tulosten saavuttamista. Jos kyseiset asiat kiinnostavat, niin kannattaa budjetoida aikaa löytöretkeilyyn tämän blogin parissa sekä tutustua myös Hyvinvointikoulun palvelutarjontaan tarkemmin.

Me Hyvinvointikoulun asiantuntijat uskomme vilpittömästi, että omaa osaamista edistämällä voidaan ennaltaehkäistä monia riskitekijöitä ja lisätä niin yksilöiden kuin organisaatioiden tuloskuntoa. Osaava sekä aikaansaava ihminen on luonnollisesti entistä arvokkaampi niin itselleen ja läheisilleen kuin työnantajalleen. Tällöin kaikki ovat voittajia!


YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

TUTUSTU YRITYKSILLE RÄÄTÄLÖITYYN LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIIN®  -PALVELUKONSEPTIIN!


Ne väsyy, ketkä hosuu

Liiallinen kuormitus suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin johtaa pitkällä aikavälillä palautumisvajeeseen. Tämän seurauksesta kyky tehdä kelvollisia päätöksiä, jotka edistäisivät tuloksekasta ja sitoutunutta toimintaa, näivettyy. Edellisen kaltainen laskusuhdanne on omiaan lisäämään myös erilaisia mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia, jotka nousivat Kelan selvityksen mukaan yleisimmäksi perusteeksi sairauspäivärahalle jo vuonna 2019. Erilaiset mielen haasteet ovat siis ohittaneet jopa tuki- ja liikuntaelinten ongelmat sairauspoissaolopäivien määrässä mitattuna.

Jos elimistön fyysiset ja psyykkiset akut kuluvat loppuun jo työpäivän aikana, alkaa vapaa-aika ja pahimmassa tapauksessa läheiset kärsimään. Elämänhallinta ja energisyys edellyttävät näin ollen vastuunottoa sekä toimivia itsensä johtamisen taitoja. Ei ole sattumaa, kuka liihottaa maanantaiaamuna työpaikalle täynnä tarmokasta työvirettä ja elää merkityksellistä elämää myös vapaa-ajalla. Liihottaja on taidokas johtamaan itseään, joka on (työ)elämän tärkein taito. Omaa osaamistaan kehittämällä, jokaisella meistä, on mahdollisuus elää energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa elämää!

 

Kuvat: Kisakallion Hyvinvointikoulu

Kirjoittaja: Janne Mustonen