Luomuliikunta

Luomuliikunta, jota tuttavallisesti arkiaktiivisuudeksi kutsuttakoon, on kaikessa yksinkertaisuudessaan päivittäisen passiivisuuden välttämistä. Normaalioloissa kaikenlainen puuhastelu, tuolista ylös nouseminen ja vaikkapa portaiden kävely ovat arkiaktiivisuutta parhaimmillaan. Se muodostaakin merkittävän pohjan terveydelle ja päivittäiselle energiankulutukselle. Tai ainakin sen pitäisi muodostaa!

Vuosikymmenien saatossa tämä pohja on hiukan salakavalastikin kutistunut arkisten rutiinien muututtua passiivisemmiksi teknologian kehityksen myötä. Rutiinien muutos on pienentänyt päivittäistä kokonaisaktiivisuutta ja täten myös energian tarpeen määrää. Paikasta toiseen siirrytään istuen kulkuneuvossa, joka kuluttaa pääsääntöisesti jotakin muuta kuin ihmisenergiaa. Moni työnkuva on muuttunut nykypäivänä enemmän istuen toteutettavaksi. Lisäksi ruutuaika on vallannut salakavalasti yhä enemmän tunteja vuorokaudesta.

 

Yllä olevassa kuvaajassa (Lähde: Luomuliikunnan vallankumous. Pesola A. Fitra) on hahmotettu energiankulutusta MET –tunteina viikossa, sekä istumiseen käytettyä aikaa tunteina viikossa. MET -termiä käytetään yleisesti kuvaamaan jonkin suorituksen energiankulutuskerrointa. Lisää MET -termistä: https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk01039

 

Kekseliäisyyden varjopuolet

Esimerkkinä työnkuvan muutoksesta voisi mainita vaikkapa ennen fyysisesti niin raskaat metsätyöt. Nykyään työn fyysisen osuuden tekevät pääosin koneet, joita ihminen istuu ohjaamassa. Koneiden avulla työt saadaan tehtyä huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin, jonka vuoksi myös työn tuottavuus on kasvanut merkittävästi. Toki myös raavaita metsureita löytyy edelleenkin ja vaikka pokasaha on heilläkin vaihtunut moottorisahaan on heidän työnsä todella kuormittavaa fyysisesti.

Ihminen on kuitenkin keskimäärin aika mukavuudenhaluinen ja kekseliäs. On täysin oikeutettua olla erittäin tyytyväinen tehokkaampien, turvallisempien, sekä elämää (k)roppakaupalla helpottavampien vaihtoehtojen kehittymiseen. Fakta on se, että raakapuut nyt vain siirtyvät kätevämmin, turvallisemmin ja nopeammin paikasta toiseen yhdistelmäajoneuvokuljettajien niellessä yhdessä kulkevien konttoriensa kanssa asfalttia kuin uittamalla niitä vaivalloisesti vesiteitse. Moni saa siis tältä kantilta katsottuna puuronsa nykypäivänä huomattavasti helpommalla kuin ennen. Ja tämä ei ole kannanotto siihen, että kuljetusalalla työskentelevien työ olisi missään määrin helppoa. Päinvastoin. Heidän on tehtävä työn ulkopuolella erityisen paljon kroppansa eteen, että he voisivat kyseistä ammattia jatkaa eläkeikään saakka työkykyisinä.

 

Se joka istuu eniten, kuluttaa vähiten

Työnkuvan fyysisesti helpottuessa johtaakin se usein istumisen lisääntymiseen. Näiden elimistön kannalta passiivisten tuntien lisääntymisessä niin työssä kuin vapaa-ajalla piilee kuitenkin iso riski terveyden kannalta. Passiivinen elimistö menee nimittäin ikään kuin ”käymistilaan”. Tällöin mm. energiankulutus laskee lepotasolle ja aineenvaihdunta hidastuu. Tämä aiheuttaa pidemmän päälle väsymystä niin henkisesti kuin fyysisesti, altistaa ylipainolle sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Edellisten myötä myös riski sairastua 2 tyypin diabetekseen sekä sydän- ja verensuonitauteihin kasvaa. Vastaavasti mitä aktiivisempi elimistö on vapaa-ajalla ja mitä aktiivempi on työnkuva niin sitä paremmin aineenvaihdunta pysyy käynnissä ja kuluttaa varastoissa olevaa energiaa elimistölle hyötykäyttöön. Pelkästään pepun nostaminen penkistä ylös aktivoi asentoa ylläpitävät lihakset toimimaan ja lisää energiakulutusta jo noin 13-20% istumiseen verrattuna. Säädettävät työpisteet ja työn tauottaminen ei siis ole ihan pikkujuttu!

Arkiaktiivisuudella on merkittävä vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Se vaikuttaa positiivisesti mm. energiankulutukseen ja kokonaisvaltaiseen palautumiseen. Tämä edesauttaa painonhallintaa, unenlaatua, sekä kovatehoisesta liikunnasta ja henkisestä kuormasta palautumista. Toivottelen Sinulle tähän loppuun mukavan aktiivista päivää, jonka seurauksesta teet tänäänkin elimistöllesi mitä mainioimman terveysteon :)

 

Lukuvinkki: Mitä hyvinvointi Sinulle Merkitsee?

 

Lähteet: Luomuliikunnan vallankumous. Pesola, A. Fitra

 

Valokuvat: Patrick ”Pata” Degerman

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen