Viisi tutkittua muutosvipua

Muutoksen ylläpitäminen pitkällä aikavälillä on yksi vaikeimmista taidoista. Tämä olisi hyvä hyväksyä jo muutosmatkalle lähdettäessä. Epärealistinen eli liian ruusuinen kuva muutoksessa onnistumisesta kolahtaa usein omaan nilkkaan ja muutosmatkan tulokset jäävät tällöin laihoiksi. Pidä tuolista kiinni, sillä seuraavaksi tulee viisi tutkittua tekijää, jotka ennustavat käyttäytymisen ylläpitämistä ja muutoksessa onnistumista!

 1. Ylläpitomotiivit
 2. Itsesäätely
 3. Resurssit
 4. Tottumukset
 5. Ympäristö ja sosiaaliset vaikutteet

 


TUEMME TYÖYHTEISÖJÄ AIKAANSAAMISEN KYVYN  RAKENTAMISESSA!

LUE LISÄÄ TÄSTÄ


 

1. Ylläpitomotiivi: Ihminen pitää yllä valittua käyttäytymistä, mikäli hänellä on vähintään yksi käyttäytymistä ylläpitävä motiivi. Otetaanpa asian selventämiseksi pari esimerkkiä.

Esimerkki 1: Henkilö, olkoon nimeltään vaikkapa Liisa, haluaa laihduttaa. Liisa ostaa itselleen dieettiohjelman ja alkaa toimimaan sen mukaisesti. Liisa saavuttaa tuloksia jo parissa kuukaudessa ja iloitsee!

Tulokset pysyvät hetken aikaa yllä, mutta jo parin viikon päästä Liisa huomaa, että kilot alkavat palata takaisin. Miksi? Koska laihduttamisen tarve hävisi ja taustalla ei ollut vahvaa ylläpitomotiivia. Tässä tapauksessa ruokavalion muutoksen motiivi oli kuurimuotoinen laihduttaminen ja laihduttamiseen liittyvän tavoitteen täytyttyä,  hävisi motiivi ja sitä myötä motivaatio.

Esimerkki 2: Liisa on lastenlasten kanssa puistossa ja huomaa kuntotasonsa olevan riittämätön lasten kanssa touhuamiseen. Liisa miettii, että olisi hienoa jaksaa touhuta lasten kanssa koko päivän. Hän päättää toimia ratkaisukeskeisesti ja alkaa rakentamaan itselleen energiaa ja osaamista osaamista tavoitteensa saavuttamiseen.  Liisa huomaa jo muutaman viikon jälkeen, että vireystila on edistynyt ja hän jaksaa touhuta huomattavasti pidempään lastenlastensa kanssa. Mikä parasta, hän kokee asian olevan enemmän kuin merkityksellinen, eikä halua missata tärkeitä kohtaamisia tulevaisuudessakaan. Liisa motivoituu sekä sitoutuu ylläpitämään hänelle sopivaksi muodostunutta ruokavaliota ja välillä raskaaltakin tuntuvaa kunto-ohjelmaa, koska ne palvelevat hänelle merkityksellisimpiä asioita.

Pitkäaikaisen käyttäytymismotivaation ylläpitämisen kannalta, olisi tavoitteet hyvä kytkeä elämässä tärkeisiin arvoihin. Arvot ovat hyvin pysyvä käyttäytymistä ohjaava motiivi ihmisen elämässä. Laihdutustulokset sen sijaan eivät ole. Siksi pelkkiin tuloksiin tähtäämällä kyllästymme helpommin.

”Kaikkein merkityksellisin käyttäytyminen liittyy henkilökohtaisiin arvoihin”

 

2. Itsesäätely: Itsesäätely on kykyä vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Jotta voimme keskittyä haluamiimme tavoitteisiin, tulee meillä olla riittävät kyvyt säädellä sekä käyttäytymistä, että käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä.

Käyttäytymiseemme vaikuttavat muun muassa seuraavanlaiset taidot:

 • keskittymiskyky
 • tarkkaavuus
 • tunnesäätelytaidot
 • ajatusten hallinta
 • kyky motivoida itseä
 • tavoitteenasettaminen
 • tietoisuustaidot

Itsesäätelytaidoilla voimme tehdä tietoisia valintoja omassa arjessamme. Kun otamme huomioon, että mielemme prosessoi sekä tietoisella että ei-tietoisella (ns. automaattisella) tasolla ja että ei-tietoinen prosessointi on intuitiivista ja refleksimäistä ja johtaa erilaisiin ärsykkeisiin reagoimista, on tärkeää vahvistaa omaa kykyä säädellä tietoisesti omaa toimintaa. Tästä syystä itsesäätelytaidot ovat ratkaisevan tärkeitä. Usein ihmiset haluavat saada jonkun valmiin ”konseptin”, jolla tuloksia tulee ja he onnistuvatkin aluksi hyvin. Valmis konsepti ei kuitenkaan useinkaan paranna henkilön itsesäätelytaitoja ja tästä syystä tulokset palaavat entiselle tasolle.

 

3. Resurssit: Resurssit voidaan jakaa karkeasti ottaen fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin resursseihin. Kun asetamme toiminnallemme tavoitteita, on meidän syytä arvioida nykyisiä resursseja mahdollisimman todenperäisesti. Matkaa voi jatkaa vain siitä, missä ollaan nyt. Niillä resursseilla, mitä juuri nyt on käytössä.

Kun ajattelemme asettamiamme tavoitteita, on tärkeää pohtia, millaisia resursseja tavoitteen saavuttaminen vaatii: tarvitsenko lisää fyysistä kuntoa? Psyykkisiä taitoja ja resursseja? Entä sosiaalisia resursseja?

Pelkästään motivoituminen edellyttää riittävien resurssien läsnäoloa. Useinhan olemme amotivoituneita juuri silloin, kun resurssimme ovat alhaiset.

 

4. Tottumukset: Mitä automaattisemmat tavoitteitamme tukevat tavat ja tottumukset rakennamme, sitä huomaamattamme teemme tavoitteiden mukaisia asioita myös silloin, kun olemme väsyneitä. Hyvänä esimerkkinä tästä käy hampaiden pesu. Kun olet vuosikausia tottunut pesemään hampaat aamuin illoin, juuri tiettyihin aamu -ja iltarutiineihin liittyvänä toimenpiteenä, tulee hampaat harjattua vaikka olisi kuinka väsynyt tai motivoitunut. Tottumukset eivät edellytä aina motivaation läsnäoloa ja siksi tapojen rakentaminen on muutoksen yksi henkivakuutuksista.

 

5. Ympäristö ja sosiaaliset vaikutteet: Ympäristö vaikuttaa kaiken aikaa käyttäytymiseemme. Fyysinen ympäristö mahdollistaa tai estää tiettyjen asioiden tekemisen. Sosiaalinen ympäristö voi tuoda mukaan odotuksia, paineita tai tukea ja kannustusta. Muutoksen yksi haasteista piilee siinä, että kun muutamme omaa käyttäytymistämme, ympäristö reagoi siihen. Ryhmäkäyttäytymisen näkökulmasta on jopa vaarallista lähteä poikkeamaan normeista ja totutuista tavoista, koska pelkona on halveksinnan tai hyljeksinnän kohtalo.

Ympäristön suhteen on tärkeää, että osaamme johtaa sitä muutostamme tukevaksi. On hyödyllistä ajatella, ketkä ihmiset ja mitkä ympäristöt tukevat tavoitteensaavuttamista? Jos haluat maailman parhaaksi maastohiihtäjäksi, sinun tuskin kannattaa muuttaa Saharan autiomaahan ja kasata ympärillesi suuri joukko ihmisiä, jotka epäilevät kykyjäsi ja väheksyvät tavoitteitasi. Päinvastoin. On hyödyllistä rakentaa fyysinen ja sosiaalinen ympäristö tavoitteiden tueksi.

 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Lähteet:

Absets,P. & Hankonen,N. (2017) Miten auttaa potilaita omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja? Duodecim, 133(10), 1015-1021

Salmela-Aro, K & Nurmi, Jan-Erik. Mikä meitä liikuttaa. PS-Kustannus

 

Valokuvat: Shutterstock ja Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Mikko Törmälehto