Tavoitteet rantakuntoon

Jokainen meistä on asettanut elämänsä aikana itselleen tavoitteita. Osa enemmän, osa vähemmän. Innostavat ja hyvin asetetut tavoitteet tuottavat elinvoimaa ja edistävät elämänlaatua. Ne vähentävät murehtimista, lisäävät merkityksellisiä kokemuksia ja saavat elämän maistumaan elämisen arvoiselta. On kuitenkin tärkeä oivaltaa, että edellisen kaltaiset kokemukset edellyttävät tavoitteisiin paneutumista. On hallittava tavoitteen asettamisen taidot ja oltava päämäärätietoinen. Henkilö, joka jaksaa panostaa suunnitelmaan ja on kärsivällisyyden mestari, saavuttaa lopulta tavoitteet ja on kaiken muunkin mestari.

 

Mitä tavoitteet ovat?

Ennen tavoitteiden asettamista on hyvä sisäistää, että tavoitteet ovat elämää muuttavia suunnitelmia. Ne ovat tietoisia, selkeitä ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä päämääriä, joita voi tavoitella joka ikinen päivä. Tavoitteet ovat täten myös mitä suurimmassa määrin toimintaa ohjaavia voimia. Jotta haluttu käyttäytyminen jatkuisi aina päämäärään asti, ilman turhaa voimavarojen hukkaamista, kannattaa suunnitelmaan todellakin panostaa.

Hyvin asetetut tavoitteet eivät kerro siitä, missä henkilö on juuri nyt. Ne kertovat siitä, missä hän haluaa olla tulevaisuudessa. Onkin tärkeä kysyä itseltään: ”Missä tilanteessa haluan olla lähitulevaisuudessa?” Tämän ratkaisevan kysymyksen jäädessä kysymättä, mikään ei muutu.

Tavoitetyöskentelyssä toiminta kannattaa suunnata johdonmukaisesti tavoitteita tukevaksi ja samalla vähentää sellaista toimintaa, joka ei liity tavoitteisiin millään tavalla. Tällöin toiminnasta tulee selkeämpää ja johdonmukaisempaa, joka lisää muun muassa henkilökohtaisia merkityksellisyyden kokemuksia. Se mihin fokusoituu, myös lisääntyy elämässä.

“Tavoitteet ovat elämää muuttavia suunnitelmia”

 

Mitä tavoitteet eivät ole?

Tavoitteet eivät ole pakomatka pahasta olosta. Hyvin asetetut tavoitteet eivät vastaa kysymykseen: “Mistä haluan pois?” Ne vastaavat seuraaviin kysymyksiin: ”Mihin haluan mennä?”, ”Mitä haluan kokea?” ja ”Mitä haluan tyytymättömyyden sijaan?” Tavoitteet eivät siis ole korjaussarja kärsimykseen, vaan välineitä hyvään elämään.

Tavoitteet eivät myöskään ole arvoja. Kun arvojen tehtävä on näyttää suuntaa, kertovat tavoitteet konkreettisesti, mitä on tehtävä toteuttaakseen arvoja. Hierarkkisesti arvot ohjaavat tavoitteita ja tavoitteiden kautta johdetaan tekoja. Teot saavat kokemaan ja tuntemaan ne seuraukset nahoissaan, joita tuli tehneeksi. Tavoitteet ovat välietappeja, kun taas arvot ovat ilmansuuntia. Siinä on tavoitteiden sekä arvojen konkreettisin ero.

“Tavoitteet eivät ole korjaussarja kärsimykseen”

 

Miksi tavoitteiden asettamiseen kannattaa panostaa?

Tavoitteellisuus on yksi merkityksellisen elämän peruspilareista, mutta siltikään kenenkään ei ole pakko tavoitella yhtään mitään. Paradoksina on kuitenkin se, että vaikka tietoisesti välttelee tavoitteita, mieli on kuitenkin tavoiteorientoitunut. Mielen yksi refleksi on suuntautua kohti tavoitteita ja päämääriä. Tätä luontaista refleksiä ei kannata yrittää tukahduttaa, sillä sen seuraukset ovat henkisesti samankaltaiset kuin päättäisi fyysisesti lopettaa ruoan syömisen.

Kun tavoitteellisuuden sisäistää mielentilaksi ja tavoitteenasetantaan panostaa riittävässä määrin, lähes mikä tahansa on mahdollista. Henkilöt, jotka kammoksuvat tavoitteita, ovat ainoastaan vieraantuneita niistä. Kun tavoitteista vieraantuu, ajautuu nieleskelemään katkeruuden syöttämää karvasta kalkkia ja kadehtimaan niitä, jotka saavat elämässään aikaan mielekkäitä asioita.

Alla on viisi perusteltua tosiasiaa, minkä vuoksi muutosmatkaa suunnittelevan henkilön kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa tavoitteiden asettamiseen:

1. Valinnat selkeytyvät

Selkeiden tavoitteiden myötä, tulet tekemään päämäärän saavuttamisen kannalta parempia valintoja. Elämäntapamuutosta tehdessä voit esimerkiksi valita päivittäin, työ/opiskelupaikan lounaslinjastolla, rakennatko ruoka-annoksesi tavoitteitasi tukevasti.

2. Onnistumisen mahdollisuudet kasvavat

Ilman selkeitä lopputulos-, prosessi- ja kehitystavoitteita, muutosmatkasta tulee todennäköisesti epämääräistä haahuilua. Onnistuneen tavoitetyöskentelyn kautta mahdollisuutesi päämäärän saavuttamiseen kasvavat huomattavasti.

3. Pysyt motivoituneena

Tärkeän, innostavan ja hyvin rakennetun tavoitteen myötä pysyt paremmin motivoituneena. Motivaation säilyminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä muutosmatkalla eteen tulee aina vastoinkäymisiä ja päämäärän saavuttaminen vaatii runsaasti sekä aikaa että vaivannäköä.

4. Hallitset omalta osaltasi alati muuttuvaa maailmaa 

Hyvin muotoillut tavoitteet kasvattavat hallinnan tunnetta. Tunnetta siitä, että arki, elämä ja tavoitteiden saavuttaminen ovat omissa käsissäsi. Tämä liittyy kiinteästi kohtaan 1. 

5. Taitavasti asetetut tavoitteet lisäävät hyvinvointia

Parhaimmillaan tavoitteet tuottavat onnistumisen kokemuksia ja lisäävät näin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi luottamusta omiin taitoihin.

“Tavoitteellisuus on yksi merkityksellisen elämän peruspilareista”

 


Lukuvinkki: Energian turvaaminen

 

Piirrokset: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen ja Mikko Törmälehto