Tavoitevalmentaja

Miksi tavoitteet jäävät saavuttamatta? Miten arvot liittyvät tavoitteisiin? Mitä motivaatio on? Riittävätkö alta löytyvät tiivistetyt vastaukset edellisiin kysymyksiin tyydyttämään tiedonjanosi? Toivottavasti ei. Maailman nopea muutos edellyttää nimittäin jatkuvasti päivittyviä tavoitejohtamisen taitoja. Hyvinvointikoulun tavoitevalmentaja -koulutuksessa päivität tietosi vastaamaan nykymaailman tarpeita ja opit niiden avulla johtamaan tavoitteita niin lyhyen kuin pitkän aikavälin päämääriin.

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Onnistumiset edellyttävät tavoitteiden monipuolista ymmärtämistä sekä tavoitteisiin sitoutumista. Tavoitevalmentaja -koulutuksessa opit tarvittavat tiedot ja taidot tuloksekkaiden tavoitematkojen toteuttamiseen. Niiden avulla tavoitteen asettajista kasvaa tavoitteen saavuttajia.

Arvot ovat ikään kuin ilmansuuntia, joiden avulla tavoitteiden poluilla suunnistetaan. Ne ovat myös yksi tärkeimmistä sisäisen motivaation lähteistä. Tavoitevalmentaja -koulutuksessa opit rakentamaan tavoitteet arvojen tukijalan varaan. Tällöin ne synnyttävät motivaatiota sekä sitoutumista tavoitteenmukaiseen toimintaan.

Motivaatio on sitä, että unelmille ja arvoille laitetaan työhaalarit päälle. Se on ryhtymisrajoitteisuuden poistamista. Tavoitevalmentaja -koulutuksessa opit hyödyntämään motivaation liikkeelle panevaa voimaa erilaisien tavoitehankkeiden läpiviemiseksi. Motivoivat tavoitteet eivät nimittäin synny sattumalta, ne syntyvät järjestelmällisesti johdettuina.

 

HYVINVOINTIKOULUN TAVOITEVALMENTAJA ON TULOKSEKKAIDEN TAVOITEMATKOJEN TÄHTI

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

 

Hyvinvointikoulun tavoitevalmentaja -koulutusohjelman rakenne

Tavoitevalmentaja –koulutusohjelma on viiden koulutuspäivän (40h) mittainen täydennyskoulutusohjelma, joka syventyy tavoitteiden asettamisen, tapojen rakentamisen ja motivaation kanssa työskentelyyn. Koulutus sisältää zoom -etätyöohjelman avulla toteutetut koulutuspäivät sekä oppimisen tueksi laaditun laajan virtuaalisen opetusmateriaalin. Koulutuspäivien sisältö on seuraava:

Koulutuspäivä 1: Tavoitteet ja tavoitteiden asettaminen
– Tavoitteet elämässä
– Yksilötavoitteiden geneettinen perusta
– Tavoitteet eri ikävaiheissa
– Tavoitteiden asetannan perustana henkilökohtaiset arvot
– Tavoitteiden suuntaaminen

Koulutuspäivä 2: Tavoiteprosessien johtaminen ja tavoitemallit
– Tavoitteiden asetanta
– Tavoitteenasettamisen eri mallit
– Tavoiteprosessien ohjaaminen ja käytäntöön vieminen
– Tavoitteiden psykologiset tekijät

Koulutuspäivä 3:Motivaatio, motivaatioteoriat sekä niiden käytäntöön soveltaminen, motivaatiopsykologia
– Motivaatio ja motiivit
– Motivaation yksilöllinen perusta
– Motivaatioteoriat
– Motivaatiopsykologiset tekijät

Koulutuspäivä 4:Motivaation ja tavoitteenmukaisen käyttäytymisen  ylläpitäminen
– Motivaatiotyylit
– Käytännön motivointi
– Motivaation ylläpitäminen

Koulutuspäivä 5: Tavoitteellisen toiminnan suurimmat haasteet ja niiden kanssa työskentely, tavoitevalmentajan ydintaidot, tavoitteiden jatkotyöskentely
– Motivoitumisen esteet
– Tavoitetyöskentelyn haastavimpien esteiden kanssa työskentely
– Tavoitevalmentajan tärkeimmät taidot

 

Kouluttajina toimivat tuloksekkaiden tavoitematkojen asiantuntijat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

 

Lukuvinkki: Löytöretki tavoitteisiin®

 

Valokuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen