Täs mä liikun!

Täsmäliikunta eli kuntoliikunta on harjoittelua, joka edistää fyysisten ja henkisten reservien kehittymistä vahvemmiksi, kestävemmiksi ja monikäyttöisemmiksi. Jotta edellinen olisi mahdollista kannattaa harjoittelun monipuolisuuteen, laatuun ja järkevään annosteluun panostaa. Tämä kokonaisuus edesauttaa toiminta -ja suorituskyvyn säilymiseen parempana läpi koko elämän.

 

Sykettä elämään

Hengitys- ja verenkiertoelimistö koostuu sydämestä, keuhkoista ja verisuonistosta. Kyseisen kokonaisuuden päätehtävä on kuljettaa happea sekä ravintoaineita kudoksille ja poistaa hiilidioksidia sekä muita kuona-aineita elimistöstä. Kestävyysharjoittelun vaikutuksesta sydämen työskentelykapasiteetti ja hiusverisuoniston tiheys lisääntyvät. Tämä parantaa hapenottokykyä eli hengitys- ja verenkiertoelimistö pystyy tällöin toimimaan entistäkin tehokkaammin tehtävässään.

”Jos kestävyyskunto loppuu kesken työpäivän, ei vapaa-ajan tunteihin kohdistuviin odotuksiin voi asettaa kovinkaan suuria toiveita”

 

Säännöllinen kestävyysharjoittelu pienentää niin ikään kakkostyypin diabeteksen, sepelvaltimotaudin, korkean verenpaineen ja aivoinfarktin riskiä sekä vähentää ihonalaisen rasvakudoksen määrää. Harjoitusvaikutuksiin kuuluvat myös aineenvaihdunnan ja vireystilan säätelyn kehittyminen. Kaiken edellisen lisäksi kestävyysharjoittelu edistää palautumista niin henkisestä kuin fyysisestäkin rasituksesta. Kestävyysharjoittelulla on todettu olevan esimerkiksi masennuksen hoitoon erittäin hyvä vaste.

 

Vahvista ja venytä

Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu tukirangan muodostavasta luustosta ja nivelistä sekä liikettä aikaansaavasta lihaksistosta. Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus toimii yhteistyössä hermoston kanssa, joka lähettää lihaksisille käskyjä supistua. Edellisten yhteistyö saa moitteettomasti toimiessaan kehossa aikaan sulavaa ja monipuolista liikettä.

Laadukas lihaskuntoharjoittelu edesauttaa positiivisesti kehon lihastasapainon, ryhdin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Harjoittelulla voidaan vaikuttaa myös aktiivisen lihaskudoksen määrän lisääntymiseen, jolla taas on positiivinen vaikutus aineenvaihduntaan ja energiankulutukseen. Nämä helpottavat osaltaan mm. painonhallintaa ja ennaltaehkäisevät kakkostyypin diabetestä.

”Mitä enemmän ikää, sitä tärkeämpään rooliin nousee lihaskuntoharjoittelun merkitys”

 

Tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin liittyy olennaisesti myös liikkuvuusharjoittelu. Mitä enemmän kehomme on passiivisena, sitä varmemmin sidekudoksesta alkaa tulla heikkoa ja jäykkää. Onkin tärkeää, että keholle tarjotaan dynaamista liikettä jonka liikelaajuus on mahdollisimman suuri. Tämä edesauttaa toimintakyvyn säilyttämistä jo ihan arkiaskareidenkin näkökulmasta. Muita liikkuvuusharjoittelun hyötyjä ovat mm. rasitusvammojen ennaltaehkäisy sekä aineenvaihdunnan vilkastuttaminen, joka edesauttaa palautumista.

 

Tasapainoilua

Tasapaino ja koordinaatio heikkenevät iän myötä samalla tavalla kuin mikä muu kunnon osa-alue tahansa, jos niiden kuntoa laiminlyödään. Motorisesta ja koordinatiivisesta kunnosta huolehtiminen edesauttaa kehon liikehallinnan ylläpitämisessä yhteistyössä tuki- ja liikuntaelimistön kanssa. Edellisten yhteistyön vaikutuksesta sulava liike pysyy paremmin hallussa ja hyvät motoriset taidot voivat estää esimerkiksi liukastumisen seuraukset eli kaatumiset.

”Kotona asuvista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vuosittain vähintään kerran. Laitoksissa asuvista ikäihmisistä yli 65-vuotiaista kaatuu yli puolet.”

Lähde: Terveysverkko.fi

 

Parhaat hyödyt kohtuullistamalla

Harjoittamalla näitä yllä mainittuja osa-alueita tasapuolisesti, unohtamatta arkiaktiivisuuden merkitystä, muokkaavat ne fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös kehon koostumusta (ruokailutottumuksilla suuri merkitys) sekä mielen hyvinvointia. Harjoittelussa on kuitenkin aina tärkeää muistaa kohtuullisuus. Mitä kuormittavampaa harjoittelu on, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota kehityksen mahdollistajaan eli palautumiseen!

Tähän loppuun vielä kertaalleen painotan, kuinka tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on pitää huolta fyysisen kunnon reserveistä. Valitettavan monet meistä kuitenkin panostavat huomattavasti enemmän materialistisiin kuin fysiologisiin rikkauksiin! Miten on Sinun kohdallasi?

 

Lukuvinkki: Panosta palautumiseen

 

Lähteet: Kestävyysliikunta. Kotiranta, K.; Seppänen, L. Fitra

Lihastohtori. Hulmi, J. Fitra

 

Valokuvat: Shutterstock

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen