Mitä hyvinvointi Sinulle merkitsee?

Pohdipa hetki omalta kohdaltasi vastausta otsikon kysymykseen. Olen kysynyt oheisen kysymyksen tuhansilta ihmisiltä eri koulutusten, valmennusten ja luentojen yhteydessä. Vastaukset ovat olleet tiivistettynä asioita, jotka liittyvät pääosin terveyteen ja vaurauteen. Osuikohan Sinunkin pohdinnoista ainakin osa kyseisiin kategorioihin?

Vauraus sanana viittaa mm. toimeentuloon, asuinoloihin sekä mahdollisuuteen ostaa erinäköisiä tavaroita ja palveluita. Nämä edellä mainitut asiat luovat turvallisuuden tunnetta ja vaikuttavat täten koettuun hyvinvointiin. Usein nämä vaurauteen liittyvät asiat mahdollistetaan tekemällä työtä korvausta vastaan, joka taas vaatii työkykyä eli terveyttä.

Terveys puolestaan on niin arvokasta, että sitä ei voi edes rahalla ostaa. Siksi sen suorituskyvystä kannattaakin pitää erityisen hyvää huolta. Terveys voidaan yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta jakaa kolmeen eri reserviin:

1. Biologinen eli fyysinen reservi sisältää asioita, jotka liittyvät tavalla tai toisella geeniperimään, ravitsemustottumuksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja palautumiseen.

2. Kognitiivinen eli psyykkinen reservi kuvaa asioita, jotka yhdistyvät olennaisesti motivaatioon sekä psyykkiseen jaksamiseen ja palautumiseen.

3. Sosiaalinen reservi kietoo ympärilleen sosiaalisen verkoston eli esimerkiksi työyhteisön ja muut ihmissuhteet, jotka voivat myös osaltaan olla palautumista edistävä voimavara.

Nämä kolme eri reserviä yhdessä ja erikseen ovat pääomaa josta muodostuu meidän jokaisen henkilökohtainen hyvinvointireservi. Tämän hyvinvointireservin suorituskyvyn ollessa kunnossa voidaan siihen sidottua pääomaa tarvittaessa ottaa käyttöön eri tilanteiden niin vaatiessa. Mitä enemmän perustarpeet ylittävää kapasiteettia on varastossa niin sitä enemmän on myös varavoimaa tilanteisiin, joissa on ylitettävä omien perustarpeiden voimavarat. Hyvinvointireservin ylikuormittuessa esimerkiksi jonkin fyysisen tai psyykkisen vastoinkäymisen takia on paluu kohti lähtötasoa sitä nopeampaa mitä paremmin suorituskyvystä on pidetty huolta ennen notkahdusta. Ongelmana on kuitenkin usein se, että meillä on taipumus miettiä asiaa tarkemmin vasta siinä vaiheessa kun suorituskyky on jo jollain tapaa romahtanut. Ennakointi eli kokonaiskapasiteetin pitäminen vähintäänkin hyvällä tasolla on siis tärkeää tässäkin asiassa!

 

Energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa työelämää

Ennakointi on erityisen tärkeää myös työyhteisöissä. Meillä Hyvinvointikoulussa ymmärretään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi muutosprosessin, motivaation sekä tavoitteiden johtamista erityisen hyvin. Olemme rakentaneet osaamisemme pohjalta organisaatioille suunnatun Löytöretkiä onnistumisiin® -hyvinvointiohjelman, joka tuottaa energiaa ja osaamista hyvinvoinnin johtamiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkittuun tietoon ja selkeisiin käytännön esimerkkihin perustuvan opetuksen avulla asiakkaamme oppivat ymmärtämään, edistämään ja johtamaan niin omaa kuin työyhteisön hyvinvointia. Yksilöiden tietojen ja taitojen karttuessa sekä fyysisten ja psyykkisten voimavarojen lisääntyessä, myös työyhteisöstä tulee energisempi ja entistäkin yhtenäisempi. Tämä työympäristön positiivisen pääoman lisääntyminen ennaltaehkäisee osaltaan monia riskitekijöitä ja lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta sekä voimavaroja. Positiivisen fiiliksen ja lisääntyneen energisyyden avulla muun muassa motivaatio sekä mahdollisuudet elää merkityksellisempää elämää kasvavat huomattavasti!

Merkityksellistä ja energistä päivää Sinulle sekä työyhteisöllenne :)

 

Lukuvinkki: Elämän valttikortit

 

Valokuvat: Patrick ”Pata” Degerman

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen