Löytöretki tavoitteisiin®

Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään jotain tarpeetonta, menee siinä turha työ hukkaan. Edellinen on jonkun viisaan hienosti kiteyttämä virke, joka liittyy tavoitteiden motivaation sekä arvojen tuottamiin merkityksiin. Jos tekeminen ei tunnu mukaansatempaavalta, ei se ole ehkä tavoittelemisen arvoista.

Tunteettomat tavoitteet vievät ajan lisäksi elämänilon. Tavoitteet, jotka tuntuvat merkityksellisiltä, liittyvät henkilökohtaisiin arvoihin. Tunteikkaat tavoitteet saavat liikkeelle ja hyvässä tapauksessa pitävät myös liikettä yllä eli toisin sanoen motivoivat. Motivaatio on liikettä, joka syntyy mielekkäiden, innostavien sekä merkityksellisten tavoitteiden synnyttämistä haluista.

Merkitykselliset tavoitteet pohjautuvat vahvuuksiin. Kun yksilö edistää omia vahvuuksiaan, hän kehittyy ja kasvaa työnsä mukana. Kehittyminen tuo mukanaan tuloksia, jotka saavat kurottamaan yhä korkeammalle ja etäämmälle. Edesmennyt lääkäri Aki Hintsa totesi, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Hyvät tavoitteet lisäävät hyvinvointia ja ovat siksi vahvasti yhteydessä menestyksen kokemukseen.

Yhtä tärkeää kuin selkeän, konkreettisen ja täsmällisen tavoitekartan piirtäminen on kokemus siitä miltä tavoitteet saavat elämän tuntumaan. Jos tavoitteet lisäävät ahdistuneisuutta, stressiä tai negatiivista itsepuhetta, vika voi olla joko tavoitteissa tai mielessä. Suunta kannattaa korjata mahdollisimman pian, sillä heikosti laadittujen tavoitteiden vaikutus hyvinvointiin on todella kielteinen. Liian insinöörimäiset ja loogis-analyyttiset tavoitteet saattavat sivuuttaa tavoitteisiin liittyvät tunteet. Kun näin käy, edes tavoitteisiin pääseminen ei tunnu palkitsevalta. Kylmä pokaali kirjahyllyssä ei mieltä lämmitä, ellei tavoitteissa ole alun perinkään ollut merkitysten luomaa potkua. Tavoitteita on hyvä asettaa, kunhan tietää, mitä ne omassa elämässä palvelevat.

Tavoitteet rantakuntoon 

Hyvät tavoitteet tekevät toiminnasta selkeää ja johdonmukaista. Ne lisäävät myös merkityksellisyyden kokemuksia. Tavoitteista on hyvä rakentaa itselle innostavia, sillä se mihin fokusoituu, myös lisääntyy elämässä. Tavoitteet ovat keinoja tehdä elämän hyvistä asioista entistäkin suurempia eli saada enemmän sitä, mitä haluaa. Tavoitteita saavuttamalla tulee myös laajentaneeksi omia resurssejaan sekä elinvoimaisuuttaan. Hyvät tavoitteet eivät kerro siitä, missä on juuri nyt. Ne kertovat siitä, missä haluaa olla tulevaisuudessa. Usein ihmisillä on taipumus valittaa nykytilanteestaan. He eivät kuitenkaan tule kysyneeksi itseltään, missä tilanteessa he haluavat olla lähitulevaisuudessa. Tämän ratkaisevan kysymyksen jäädessä kysymättä, mikään ei muutu.

Tavoitteiden mukaisella tekemisellä on aina seurauksensa. Seuraukset voi jakaa karkeasti kahteen aikaperspektiiviin, lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksiin. Lyhyellä aikavälillä tavoitteiden mukaiset seuraukset voivat tuntua miellyttäviltä, houkuttelevilta ja vapauttavilta, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat heikentää hyvinvointia. Näin käy lähes pakonomaiselta tuntuvassa, mielihyvään pohjautuvassa käyttäytymisessä. Elinvoimaa synnyttävät tavat tuottavat hyötyjä niin lyhyellä, kuin pitkällä aikavälillä.

Hyvin rakennettujen tavoitteiden tehtävä on konkretisoida välillä melko abstraktilta tuntuvia arvoja. Merkitykselliset tavoitteet pohjautuvat näin ollen yksilön omiin arvoihin sekä perustarpeisiin. Tavoitteet ovat yksi tapa konkreettisesti laajentaa arvojen mukaista elämää. Hyvät tavoitteet ovat konkreettisia ja juuri sen takia tavoitteilla on hyvinvointia lisäävä vaikutus.

Tässä lopuksi pieni yhteenveto, miten saat rakennettua tavoitteistasi toimintaa ohjaavia, arvolatautuneita voimia:

  1. Kytke tavoitteet arvoihin – arvolähtöisyys!
  2. Tee tavoitteista täsmällisiä, selkeitä ja mitattavia
  3. Tee tavoitteista riittävän haasteellisia
  4. Huomioi, että asetat tavoitteita niin lyhyelle kuin pitkälle aikavälille
  5. Huomioi, että tavoite liittyy lopputulokseen, suoritukseen ja suoritusprosessiin
  6. Hyödynnä tavoitteen asettamisessa voimavarojasi ja vahvuuksiasi
  7. Huomioi, että tavoite edistää sitoutumista ja nautintoa

 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Valokuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen