Löytöretki muutokseen®

Muutos asuu sekä yksilöiden että organisaatioiden genetiikassa. Ajan saatossa tutkijat ovat osoittaneet, kehittyneen teknologian ansiosta, että ihmisen solut uusiutuvat seitsemän vuoden välein. Muutos virtaa näin ollen niin ajassa kuin kirjaimellisesti suonissa. Siltä ei voi välttyä kukaan. Täten sitä ei kannata myöskään jättää huomiotta.

Muutoksen edessä voi valita asettuuko ajelehtimaan muutosvirran mukana, vai ottaako sen haltuun ja johtaa itseään hallitusti kohti haluttua päämäärää. Muutoksen johtaminen on sellaisten valintojen tekemistä, jotka ovat henkilökohtaisen vaikuttamisen kehän ytimessä. Asiat, joihin voi täysimääräisesti vaikuttaa, ovat myös johdettavissa.

 

Kohti muutosta 

Muutos edellyttää päätöstä nykyisen kurssin muuttamisesta halutun suuntaiseksi. Ilman päätöstä, muutoksesta ei tule mitään. Tällöin se jää pelkäksi päiväuneksi. Päätöksen tueksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja nykytilan tunnistamista. Kun tiedostaa missä on ja minne on menossa, on mahdollista määrittää konkreettiset askelmerkit miten sinne jonnekin on järkevintä lähteä navigoimaan. Kokonaisuuden hahmottaminen lisää itseluottamusta ja motivaatiota sekä vähentää oleellisesti päämäärätöntä muutosusvassa rämpimistä.

Muutokseen keskeisesti liittyviä askelmerkkejä ovat mm. muutoksen psykologisten tekijöiden ja muutosprosessin ymmärtäminen, muutoksen osatekijöiden ja esteiden tunnistaminen sekä muutoksen johtamisen menetelmien ja muutostekniikoiden hallitseminen.

Muutoksessa korostuvat varsinkin psyko-sosiaaliset tekijät. Mieli on kuin käyttöliittymä, jonka kautta muutoskäyttäytymistä ohjataan. Jos käyttöliittymä sakkaa, muutosmatka jää keskeneräiseksi.

Yhteisölliset muutostavoitteet edellyttävät yhteistyötaitoja, etenkin vuorovaikutusta. Muutostarina on tärkeä viestiä kiinnostavalla ja motivoivalla tavalla, jotta koko yhteisö lähtee motivoituneena mukaan matkalle.

Muutoksen osatekijöissä on tunnistettavissa mm. muutoksen vaiheet. Niitä ovat muutokseen liittyvät harkintavaiheet sekä suunnittelun-, toimeenpanemisen- ja ylläpidon vaiheet. Jokainen vaihe on omalaatuinen ja edellyttää käytännön tasolla monien taitojen sekä menetelmien hallitsemista. Muutosta voi verrata prosessina fyysisen kunnon kehittämiseen. Kaikilla fyysisen kunnon osa-alueilla tarvitaan omanlaisia harjoitteita ja on ymmärrettävä kokonaisuus, jotta kuntotaso voi kehittyä.

Muutosesteiden ylittäminen edellyttää aiturimaisia taitoja sekä psykologista pääomaa. Muutosmuskelien voima sekä sosiaalinen tuki ja palaute vaikuttavat sitoutumisen lisäksi hyvinvointiin. Vahva mieli sopeutuu muutoksiin nopeasti ja kykenee navigoimaan kirkkaammin eteen tulevissa myrskyissä.

Muutoksen edistämiseksi on olemassa kymmeniä, jopa satoja, toimivia välineitä ja tekniikoita. On tärkeää tunnistaa, millaisia muutostyökaluja missäkin tilanteessa kannattaa hyödyntää. Yksioikoisiin tilanteisiin sopivat suoraviivaiset ja yksinkertaiset menetelmät. Kompleksiset tilanteet edellyttävät vastaavasti monipuolisempia ja joustavampia menetelmiä sekä taitoa katsoa tilannetta lintuperspektiivistä käsin. Muutostaidot muodostavat mielekkään ja merkityksellisen elämän tukirangan. Jotta tukirangan luusto ja nivelet pysyvät toimintakuntoisina sekä matka olisi mahdollisimman miellyttävä, kannattaa muutostaidot olla hallussa. 

 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Valokuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen