Läsnäolossa on voimaa

Jos elämässä haluaa muuttaa jotakin, vaikkapa oppia stressaamaan vähemmän, on tärkeää tiedostaa, että muutos tapahtuu tässä ja nyt. Muutos ei synny asioista, jotka ovat tapahtuneet joskus aikaisemmin eikä siitä, mitä kenties tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Hetkessä eläminen eli tietoinen läsnäolo tarkoittaa kykyä elää kyseisessä hetkessä ja havainnoida omia ajatuksia, tunteita sekä kehon tuntemuksia. Kyseessä on taito keskittyä siihen, mitä kulloinkin tehdään tai mitä tapahtuu ilman, että takerrutaan ajatuksiin ja tunteisiin. Läsnäolon taidon avulla uskalletaan ja kyetään kokemaan miellyttäviä sekä epämiellyttäviä tunteita sellaisina kuin ne ovat.

Mitä hyötyä ajatusten ja tunteiden kokemisesta on?

Monelle stressinhallinta on vaikeaa, koska tavat hoitaa stressiä ovat alkukantaisia. Stressaantuneina sorrutaan juoksemaan helposti mielihyväyllykkeiden perässä. Sellaisten yllykkeiden, jotka tarjoavat lähinnä pikavoittoja ja hetkellistä mielihyvää, mutta eivät kestävää hyvinvointia. Valitaan helppoja ja nopeita vaihtoehtoja, koska ei haluta kohdata ahdistavia ja epämukavia tuntemuksia. Juuri tästä mielihyväyllykkeissä on kyse. Esimerkiksi syömisellä ja tv:n katselulla halutaan syrjäyttää pois stressin tunnetta ja tilalle toivotaan vastaavasti helpotuksen sekä rentoutuksen tuntemuksia. Tällainen tunteiden kontrollointi ja mielihyväpalkintojen hakeminen eivät kuitenkaan edistä stressinhallintaa pitkässä juoksussa.

Mielihyväperusteinen toiminta on usein reaktiivista, jolloin on vaikeaa havainnoida keskittyneesti tunnetiloja. Tällaisissa tilanteissa, joissa seurataan tunnetta ja toimitaan sen mukaisesti, sorrutaan helposti tekemään huonoja valintoja. Monesti nämä tilanteet ovat automatisoituneita toimintaketjuja, jolloin valintoihin on vaikeaa itse vaikuttaa. Tällöin ollaan tunteiden vietävissä ja toimitaan ikään kuin autopilotilla.

Tietoinen läsnäolo ja hetkessä elämisen taito on sitä, että havaitsee käsillä olevan tunnetilan ja pystyy toimimaan tunteista huolimatta. Autopilotin sijaan voi itse päättää mitä tekee. Hyvinvoinnin kannalta laadukkaiden ratkaisujen tekeminen on helpompaa, kun ei tarvitse olla tunteiden vietävänä. Tietoisella läsnäololla on tutkimusten mukaan voimakas yhteys psyykkiseen hyvinvointiin ja elämäntapaan liittyvään käyttäytymiseen, kuten esimerkiksi liikkumiseen, syömiseen ja stressinhallintaan.

 

Miten tietoista läsnäoloa harjoitetaan?

Tietoisuustaitoja kannattaa harjoittaa usein ja säännöllisesti, jotta niitä oppii soveltamaan arkisissa, rutiininomaisissa ja päivittäisissä tilanteissa. Tietoista läsnäoloa voi harjoitella vaikkapa valitsemalla yhden päivittäin toistuvan arjen tilanteen, jossa on tietoisesti läsnä keskittyen juuri kyseiseen hetkeen. Yhden päivittäisen aterian syöminen tietoisesti keskittyen toimii tästä hyvänä esimerkkinä. On hyödyllistä, että harjoitukseen on mahdollista keskittyä hyvin, mutta kaikkia häiriötekijöitä ei voi kuitenkaan koskaan kokonaan poistaa. Häiriötekijöiden huomioiminen onkin osa harjoittelua. Ne voi panna merkille ja jatkaa harjoittelua niistä huolimatta.

 

Kokeile tätä 3 minuutin harjoitusta

1min ajan hengitä rauhallisesti sisään ja ulos keskittyen kehon tuntemuksiin: ilmavirran kiertämiseen nenäontelossa sekä rintakehän liikkeeseen.

1min ajan keskity kuuntelemaan ympäristön ääniä. Minkälaisia ääniä huomaat?

1min ajan keskity siihen, mitä ajattelet ja tunnet. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita huomaat juuri kyseisellä hetkellä?

Lähde rohkeasti kokeilemaan harjoitusta ja muista, läsnäolon taitoa on hyvä treenata päivittäin. Toivotan Sinulle, hyvä lukija, rentouttavia läsnäolon hetkiä :)

 

Lukuvinkki: Kyvyttömyys olla hetkessä on stressitila

 

Lähteet: Läsnäolon voima. Echart, T. Viisas Elämä

Kohti muutosta.  Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. Kirjapaja. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Mielitaju. Siegel, D. Viisas Elämä

 

Valokuvat: Unsplash

 

Kirjoittaja: Mikko Törmälehto