Kyvyttömyys olla hetkessä on stressitila

Usein stressin ajatellaan olevan vain negatiivinen ilmiö. Tämä johtuu varmaankin siitä, että stressin tiedetään yleisesti olevan voimavaroja kuormittava tila. Lyhyinä kerta-annoksina stressi eli kuormitus on kuitenkin erittäin hyödyllistä, jopa toivottavaa. Ongelman ydin on siinä, että keho ei itse pysty erottelemaan onko stressi hyvää vai huonoa. Oletkin suurelta osin itse vastuussa siitä, millainen vaikutus kuormituksesta kehollesi lopulta syntyy. Positiivinen kuormitusvaikutus kehittää ja siitä palautuu nopeasti. Pitkäaikaisen negatiivisen kuormituksen vaikutus vastaavasti nakertaa voimavaroja ja tällöin palautuminenkin kestää pidempään. Voidaankin hyvin todeta, että stressitila on elimistössä hyvä renki, mutta huono isäntä.

 

Hyvää vai huonoa stressiä?

Renkinä ollessaan eli lyhytkestoisena vierailijana stressi aktivoi kehoa ja nostaa vireystilaa. Tällaisessa tilassa olet valmiina toimimaan ja yrittämään parastasi. Yksittäinen positiivinen stressireaktio voi syntyä vaikkapa liikuntasuorituksesta tai tilanteesta, jossa olet pitämässä tärkeää puhetta yleisön edessä.

Isännäksi päästyään eli pitkään jatkuneessa stressitilassa on kyse siitä, että kehon vireystila on koko ajan korkealla ja se ei enää kykene palautumaan riittävästi. Kuormitus on siis kumuloitunut ja tällöin myös palautumiseen tarvitaan pidempi aika. Tyypillisiä oireita tällaisessa tilassa ovat mielialaoireet, kuten ärtyneisyys sekä vastustuskyvyn heikentyminen, motivaation puute sekä uniongelmat.

 

Vaikutuksen alaisena

Isäntänä ollessaan stressi syö voimavaroja, tekee alaisistaan toivottomia, epäluuloisia ja väsyneitä. Se lisää epäuskon tuntemuksia sekä kyvyttömyyden kokemuksia. Nämä tekijät toimivat myös motivaation sammuttajina. Pitkäkestoinen stressitila ravistelee ja murentaa siis isännän elkein elimistön tasapainotilaa tavalla tai toisella.

Jotta edelliseltä vältyttäisi on kyettävä tekemään oikeita valintoja. Oletkin itse omilla valinnoillasi vastuussa siitä, minkälainen vaikutus kuormituksesta loppupeleissä kehollesi ja mielellesi syntyy. Kuormituksen jälkeen ja myös sen aikana oleellista on se, että pystyt erilaisin palautumista edistävin toimenpitein auttamaan kehoasi ja mieltäsi sopivassa määrin elpymään vallalla olevasta rasituksesta.

 

Läsnäolon taito

Mikäli et halua stressin ottavan Sinua isännäksi, vaan haluat saada aikaiseksi, olla luova ja vaalia itsellesi tärkeitä asioita, tulee Sinun oppia säätelemään stressitasojasi. Valinnat stressiä vähentävien tekojen parissa ovat usein haastavia. Mistä luulet tämän johtuvan? Syy on kenties siinä, että keinot hoitaa stressiä ovat pääsääntöisesti alkukantaisia. Lähes poikkeuksetta stressin aikaansaamia negatiivisia tunteita halutaan vältellä ja palkitseminen nopeilla mielihyväyllykkeillä, kuten syömisellä ja tv:n katsomisella ovat helppoja valintoja.  

Nämä mielihyväyllykkeisiin pohjautuvat ratkaisut saavat pysymään mukavuuspoterossa entistä tiukemmin. Haaste on siinä, että mielihyväyllykkeiden laaksosta on kohtalaisen vaikeaa nousta ottamaan itsestään niskalenkkiä. Mielihyväyllykkeiden sijaan olisi tärkeää tunnistaa se, mitä tarvitaan, ei sitä mitä halutaan. Mitä sitten tarvitaan? Läsnäolon taitoa!

 

Hallitse stressiä

Nykyihmisellä pitkäkestoinen stressitila ammentaa voimansa kiireestä, itseaiheutetusta tunnekuormasta ja stressaavista ajatuksista. Nämä syntyvät asioiden vatvomisesta, ylianalysoinnista sekä murehtimisesta. Meillä tuppaa olemaan paitsi kova kiire, myös kimalaisen keskittymiskyky. Kiireen vallitessa ei useinkaan ahdista se, missä ollaan nyt vaan se, missä haluttaisi olla. Pitää vielä tehdä tämä ja tuo, ennen kuin voin ottaa rennosti! Mielen vimmainen yritys olla toisaalla, ehkäpä perillä, saa ahdistumaan.

Stressin säätelyn kannalta olisikin äärimmäisen hyödyllistä oppia hyväksymään ajatus, että toistaiseksi ”teleporttaus” toiseen paikkaan ei ole mahdollista. Valitettavasti. Meidän ei siis pidä yrittää olla siellä, missä emme voi vielä olla. Stressinsäätelyssä tärkeintä onkin kehittää taitoa olla tässä hetkessä, ei siellä missä mielesi haluaisi sinun olevan. 


MIELEN TAIDOT ON YKSI ORGANISAATIOILLE SUUNNATUN LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIN® -HYVINVOINTIOHJELMAN OSA-ALUEISTA,

TUTUSTU HYVINVOINTIOHJELMAAN TÄSTÄ LINKISTÄ!


 

Lukuvinkki: Panosta palautumiseen

 

Lähteet: Tavoitteista tavaksi. Kangasniemi, A. Kirjapaja

 

Valokuvat: Unsplash

 

Kirjoittaja: Mikko Törmälehto