Koulutukset

Hyvinvointikoulun koulutukset täydentävät muutostottumusten, tavoitteenasettelun, fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä toimeenpanotaitojen tietotaitoja.