Löytöretkiä onnistumisiin® -kirja

Johda itsesi tuloksiin

Olisipa olemassa konsepti, joka antaisi työkalut edistää energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa elämää itselle merkityksellisellä tavalla. Sellainen konsepti, joka edesauttaisi tavoitteiden asettamisessa, sisäisen motivaation vahvistamisessa, fyysisten ja psyykkisten voimavarojen kehittämisessä sekä tavoitteiden loppuunsaattamisessa. Sen tulisi perustua tutkittuun tietoon ja runsaaseen käytännön kokemukseen sekä mukautua: ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen -periaatteeseen. Voisiko tällainen konsepti olla olemassa?

KYLLÄ! Konsepti perustuu viiteen eri metodiin, joista kirjoitimme Löytöretkiä onnistumisiin® – Johda itsesi tuloksiin -kirjan, joka löytyy myös äänikirjana. Niin kirja kuin varsinainen Löytöretkiä onnistumisiin® -palvelukonsepti, pohjautuu käyttäytymistieteelliseen ja liikuntafysiologiseen tutkimustietoon sekä yhteensä yli viiden vuosikymmenen käytännön valmennuskokemukseen.

 

Kaksi tärkeää tavoitetta

Kun päätimme työstää edellä mainitun kokonaisuuden kirjaksi sekä valmennuskonseptiksi, asetimme työllemme kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli, että sisältö auttaisi tuotteen käyttäjää kirkastamaan ajatustaan siitä, mitä hän haluaa saada elämässään aikaan. Kun elämässä löytää sen, mihin jaksaa uskoa, elämä kantaa vaikeidenkin aikojen yli. Edellisen saavuttaakseen täytyy tulla tietoiseksi omista tavoitteistaan sekä niiden taustalla olevista periaatteista. Tiedostamisen jälkeen tavoitteita sekä arvoja tulee työstää niin, että ne ovat selkeänä ja kirkkaana mielessä.

Toiset tykkäävät asettaa korkeita tavoitteita ja ovat valmiita käyttämään aikaa ja rahaa tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä suurten vuorten ”huiputtajia” yhdistää kyky visualisoida isot unelmat konkreettisiksi toimintatavoitteiksi. He tietävät, että elämä alhaalla perusleirissä on turvallista ja samalla he oivaltavat myös sen, että parhaimmat näkymät ovat huipulla. Osalle sopii vuorten sijaan tunturit. Näköetäisyydellä olevat sopivan kokoiset haasteet, joissa ponnistelut ja resurssit ovat kaiken aikaa tasapainossa. Happivaje ei ole konkreettinen uhka hengissä pysymiselle, mutta nousumetrit tuntuvat jaloissa. On myös heitä, jotka kokevat olonsa turvalliseksi pienten mäkien ympäröimänä. Heille tavoitteet eivät ole ”se juttu”, vaan oleminen sinänsä. He ovat mökinlämmittäjiä, sen tärkeimmässä merkityksessä.

Tavoitekiipeämiseen liittyvä paradoksi on se, että menitpä alas tai ylös, tunnet sen kehossasi. Liian korkealla voi piillä äkillinen kontrollin menettämisen vaara ja liian alhaalle vajotessa perusta alkaa rapautua. Mikä on sinun vuoresi, tunturisi tai mäkesi? Kuinka hyödynnät omia vahvuuksiasi matkalla omien tavoitteidesi huipulle? Haluaisitko pyrkiä korkeammalle, mutta pelkäät ottaa rohkeita askelia?

Toinen yhdessä lausutuista tavoitteista asettui tällaiseen muotoon: ”Sisällön myötä tuotteen käyttäjä kykenee entistä tehokkaammin saamaan aikaan sen, mitä hän haluaa saada aikaan.” Ei ole kenenkään onni, että tavoitteet ja arvolupaukset pölyttyvät pöytälaatikossa. Niiden kuuluu näkyä käytännön tekoina. Hiki hitsaa arvoista mielenrauhaa sekä merkityksellisyyden tunteita.

On hyvä muistaa, että muutosprojekteissa on toisarvoista, millaisella matkavauhdilla yksittäinen henkilö tai esimerkiksi tiimi tavoitteissa etenee. Tärkeää on se, että saavutetut tulokset tuntuvat merkityksellisiltä. Ei käy kieltäminen, etteikö matkavauhdillakin olisi merkitystä. Tämä siitä syystä, että jotkut tavoitteista sulkeutuvat tietyissä aikaikkunoissa, mutta tällaisissakaan tilanteissa ei kannata menettää otetta merkityksellisyyden kokemuksista.

Nämä kaksi työllemme asetettua tavoitetta kulkevat uskoaksemme aina käsikädessä, vaikkakaan niiden toteutuminen ei ole itsestäänselvyys. Aluksi tarvitaan päätös siitä, että asioiden halutaan muuttuvan. Päätöksen myötä selkiytyy suunta, johon muutoksella pyritään ja mitä kohden omien arvojen polkuja pitkin sitoudutaan kulkemaan. Suunnan selkiydyttyä tarvitaan riittävästi fyysistä suorituskykyä eli energiaa, jotta matkaa jaksetaan taivaltaa. Suorituskykyyn ja elämisen laatuun vaikuttaa keskeisesti mielen taidot, joiden kautta olemme kontaktissa todellisuuteen sekä niihin tavoitteisiin, joita kohdin kurkotamme. Kun muutosmatkalaisen selkärepusta löytyy vielä toimeenpanemisen taidot niinäkin hetkinä, kun motivaation myötätuuli ei puhaltele on edellytykset merkitykselliselle tavoitematkalle valmiit.

Me Hyvinvointikoululaiset toivotamme Sinulle erityisen oivalluttavia ja voimaannuttavia hetkiä Löytöretkiä onnistumisiin® -palveluiden parissa, muodossa tai toisessa. Otathan yhteyttä, jos Sinulle tulee kysyttävää tai voimme olla jollain tapaa avuksi.

  

Lukuvinkki: Hyvinvointi on toimivien tavoitteiden sivutuote

 

Kuvat: Docendo ja Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen