Hyvinvointikoulun koulutuspalveluiden sopimusehdot

 

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hyvinvointikoulu Group Oy:n (jäljempänä ”Hyvinvointikoulu”) verkkosivuillaan kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”) tarjoamiin koulutuksiin ja niiden toteuttamiseen. Sopimusehtoja voidaan täydentää palvelukohtaisilla ehdoilla tai ohjeilla. Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Yrityksen nimi ja yhteystiedot:

Hyvinvointikoulu GROUP Oy
Y-tunnus 2954071-3
Tekniikantie 4
02150 ESPOO
sähköposti: info@hyvinvointikoulu.com

Ilmoittautumalla koulutukseen Asiakas hyväksyy samalla nämä Hyvinvointikoulun koulutuspalveluiden sopimusehdot. Mikäli koulutuksessa hyödynnetään Hyvinvointikoulun verkkopalveluiden digitaalista sisältöä, esimerkiksi videomateriaalia, Asiakas hyväksyy näiltä osin myös Hyvinvointikoulun -verkkopalvelusivuston käyttöehdot.

2. Henkilötietojen käsittely

Hyvinvointikoulu kerää ja käsittelee Asiakkaan antamia henkilötietoja, jotta yhteydenpito ja koulutuksen toteuttaminen sujuu asianmukaisesti. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa osoitteessa www.hyvinvointikoulu.com.

3. Sopimuksen syntyminen – koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan Hyvinvointikoulun kotisivuilta osoitteesta www.hyvinvointikoulu.com. Ilmoittautuessaan asiakkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tilauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi nämä sopimusehdot. Asiakkaan tekemä koulutukseen ilmoittautuminen on Asiakasta sitova ja se vahvistetaan Hyvinvointikoulun lähettämällä tilausvahvistuksella asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samaiseen tilausvahvistuksen yhteydessä lähetettävään sähköpostiin liitetään nämä sopimusehdot sekä kuluttajansuojalain edellyttämä peruuttamislomake peruuttamisohjeineen kuluttaja-asiakkaita varten. Ilmoittautumisiin sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden osalta etämyynnin säännöksiä. Asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään myös koulutuksen kutsukirje sekä kaikki muu tieto koulutukseen liittyen.

4. Toimitus

Koulutus toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja verkkosivuilla sekä koulutuksen kutsukirjeen yhteydessä ilmoitetulla aikataululla. Hyvinvointikoulun koulutukset ovat viiden lähiopetuspäivän kokonaisuuksia. Lähiopetus tarkoittaa tässä yhteydessä etäopetusta ZOOM-sovelluksen avulla. Asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone, käyttöjärjestelmä ja tietoliikenneyhteys toimivat asianmukaisesti koulutukseen osallistuttaessa.

5. Maksaminen ja maksuehdot

Koulutus maksetaan Hyvinvointikoulun lähettämillä laskuilla tilaamisen yhteydessä sovittujen maksuerien mukaisesti. Laskut lähetetään Asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamaan sähköpostiosoitteeseen. Maksueriä on 1-3 Asiakkaan valinnan mukaan ja ensimmäinen lasku sovitusta maksuerästä lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mahdollinen toinen ja kolmas lasku lähetetään noin kuukauden välein ensimmäisestä laskusta. Jos Asiakas valitsee laskun maksettavaksi useampaan maksuerään, jaetaan laskutettavat maksuerät saman suuruisiksi kokonaishinnan sekä valittujen maksuerien perusteella.

Hyvinvointikoulun verkkosivuilla mainitut koulutusten hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Laskutettaessa maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä ja viivästyskorko on 8 %.

6. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa koulutukseen ilmoittautuminen neljäntoista (14) päivän kuluessa koulutukseen ilmoittautumisesta.
Verkkosivuilla tehdyn koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen koulutuspaikan voi perua 14 päivän ajan ilmoittautumisesta kuluitta. Tämän 14 päivän jälkeen ilmoittautumista ei voi perua kuluitta ilman perusteltua syytä. Koulutuspaikan peruutusmaksu on edellä mainitussa tilanteessa 10 % koulutuksen hinnasta, kuitenkin vähintään 100 €. Ilmoittautumisen jälkeen ja alle 14 päivää ennen koulutuksen alkua ilman perusteltua syytä tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50 % kyseisen koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistuja jättää ilmoittautumisen jälkeen saapumatta koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen, veloitetaan koko kyseisen koulutuksen hinta.

7. Koulutuksen toteuttamisen estyminen, siirtäminen tai peruuntuminen

Tilanteessa, jossa Hyvinvointikoulun kyky toimittaa Asiakkaan maksamaa palvelua loppuun saakka aikataulun mukaisesti vaarantuu, Asiakkaalla on oikeus vaatia takaisinmaksettavaksi ainoastaan käyttämättä jääneiden koulutuspäivien osuutta vastaavaa summa.

Asiakkaan halutessa siirtää koulutuksen ajankohdan laskutus tapahtuu alkuperäisen, sitovan ilmoittautumisen mukaan. Lisäksi veloitetaan siirtomaksuna 45 €.
Hyvinvointikoulu pidättää oikeuden perua koulutus viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. Koulutuksen peruuntuessa osallistujille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa koulutus perutaan Hyvinvointikoulun toimesta, Asiakkaalla on oikeus siirtää koulutus seuraavan vastaavan ryhmän mukana suoritettavaksi tai saada kurssimaksunsa takaisin.

8. Muut ehdot

Hyvinvointikoulu ei vastaa koulutuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä esine- tai henkilövahingoista paitsi milloin Hyvinvointikoulun voidaan osoittaa toimineen törkeän tuottamuksellisesti. Koulutukseen osallistuvilla tulee olla henkilökohtainen tapaturmavakuutus.

9. Ehtojen muuttaminen

Näitä sopimusehtoja voidaan muuttaa ilman Asiakkaille tehtävää ennakkoilmoitusta. Päivitetyt ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla Hyvinvointikoulun koulutusten verkkokaupan sivustolla.

10. Tiedot riidanratkaisusta

Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan Hyvinvointikoulun ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla.
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.

Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava kuluttaja-asiakkaan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei kuluttaja-asiakas halua nostaa kannetta Hyvinvointikoulun kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Mikäli kuluttaja-asiakkaan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.