Energian turvaaminen

Elämänhallinta kaiken kiireen keskellä edellyttää energisyyttä sekä toimivia itsensä johtamisen taitoja. Jos savu nousee korvista ja laikka hakkaa punaisena rajoitinta vasten pitkin päivää, on jotain pahasti pielessä. Tällöin on syytä pysähtyä ja mietiskellä, miten elämää kuluttavan laskuvireen saisi käännettyä nautinnolliseksi nousuvireeksi, ennen kuin kuormitus ehtii liiaksi kumuloitumaan. Ilman pysähtymistä ja itsensä tutkiskelua on edessä, ennemmin tai myöhemmin, uupumus. Tällöin oman toiminnan johtaminen sekä itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuvat merkittävästi.

 

Energiavaje on ensiaskel aikaansaamattomuuteen

Arjen ja työn aiheuttaman palautumisvajeen parissa kamppailee eri tutkimusten mukaan jopa yli 50% työväestöstä. Tätä väitettä tukee muun muassa aivotutkija Minna Huotilaisen haastattelu, Ilta Sanomien terveysosiossa 10.3.2021, jossa hän toteaa: “Työolobarometrin mukaan yli puolet ihmisistä kertoo kokevansa työssään liiallista kiirettä, uupumusta, väsymystä sekä riittämättömyyden tai jaksamattomuuden tunteita.”

Suurella osalla työväestöstä voimavarat eivät toisin sanoen ole asianmukaisella tasolla, jotta energia riittäisi elämästä nauttimiseen. Energiavajeen aiheuttama palautumisvaje on omiaan lisäämään myös erilaisia mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia, jotka nousivat Kelan selvityksen mukaan yleisimmäksi perusteeksi sairauspäivärahalle jo vuonna 2019. Erilaiset mielen haasteet ovat siis ohittaneet jopa tuki- ja liikuntaelinten ongelmat sairauspoissaolopäivien määrässä mitattuna. Jos voimavarat loppuvat kesken työpäivän, ei vapaa-ajan tunteihin kohdistuviin odotuksiin voi asettaa kovin suuria vaatimuksia. Tarvitaan ennakoivaa vastuunottoa omasta hyvinvoinnista, joka edellyttää riittävää energiaa sekä itsensä johtamisen taitoja!

“Energiavajeen aiheuttama palautumisvaje on omiaan lisäämään erilaisia mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia”

 

Niin makaat kuin petaat

Henkilökohtaisen vireystilan ylläpitäminen ja itsensä johtaminen ovat suuresti riippuvaisia motivaation tuottamasta energiasta. Motivaatio on psyykkinen tila, joka määrittää sen vireyden, jolla erilaisiin toimintoihin ryhdytään. Motivaatio rakentuu näin ollen ensin mielessä ja sen ylläpitämiseen vaikutetaan merkittävästi tavoitteiden asettamisen taidoilla. Motivaatio ei kuitenkaan ole vain psykologinen ilmiö. Psykologisen vireystilan perustan muodostaa fysiologinen reservi, joka koostuu palautumisesta, ravinnosta ja aktiivisuudesta. Jos nukkuu huonosti, laiminlyö terveellistä ruokavaliota ja fyysinen aktiivisuus on alhaisella tasolla, ei jaksa orientoitua ja motivoitua niihin tavoitteisiin, joita kohden kurkottaa.

Kiireisen työpäivän päälle voi esimerkiksi tuntua hyvältä idealta rojahtaa sohvalle tv:n ääreen ja rouskutella siinä samalla jotain epämääräistä suuhunpantavaa pitkin iltaa. Sohvanpohjalle poteroituminen ja epämääräisen ravinnon rouskuttelu eivät kuitenkaan edistä laadukkaan yöunen ja seuraavan päivän energisen vireystilan turvaamista millään tavalla. Pidemmän päälle vastaava toiminta lisää niin psyykkistä kuin fyysistä suorituskykyvajetta ja altistaa ylipainolle sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Edellisten myötä myös riski sairastua 2 tyypin diabetekseen sekä sydän- ja verensuonitauteihin kasvaa.

“Psykologisen vireystilan perustan muodostaa fysiologinen reservi, joka koostuu palautumisesta, ravinnosta ja aktiivisuudesta”

 

Nautinnollinen nousuvire

Kun voittavista valinnoista kumpuava hyvä yleisvire pysyy yllä, vaikuttaa se positiivisesti muun muassa aikaansaamiseen, painonhallintaan, unenlaatuun sekä työkuormituksesta, kuntoilusta ja henkisestä kuormasta palautumiseen. Energisenä ja motivoituneena olemme luonnollisesti myös entistä arvokkaampia niin itselle ja läheisille kuin työnantajalle. Tällöin kaikki ovat voittajia! Ottamalla haltuun seuraavat vinkit, turvaat itsellesi eväät entistä energisempään ja tuloksekkaampaan elämään.

 

1. Opi arvostamaan unta

Laadukas uni on ylivertainen keino niin fyysisestä kuin psyykkisestä kuormituksesta palautumiseen. Unen aikana elimistö huoltaa muun muassa immuunijärjestelmää, poistaa kertyneitä kuona-aineita, korjaa syntyneitä soluvaurioita, lajittelee ja tallentaa tietoa oikeisiin muistilokeroihin sekä lataa niin psyykkisiä kuin fyysisiä akkuja. Kokonaisvaltaisen huollon onnistumisesta kertoo energisyyden lisäksi myös se, että luovuus ja ajatukset kukoistavat. Opi siis arvostamaan unta ja panosta sen laatuun!

 

2. Rytmitä ruokailua

Nautinnon ja vireyden lisäksi ravinnon olennaisin merkitys on antaa energiaa ja ravintoaineita elintoimintojen ylläpitämiseen sekä fyysisen aktiivisuuden aiheuttaman energiankulutuksen kattamiseen. Päivittäisessä ruokailussa edellinen tarkoittaa aivan perusasioita, mutta erinäisiin kikkailuihin sortuminen on varsin yleistä ja saattaa romuttaa vireyden lisäksi terveyden.

Löytämällä itselle sopiva ruokailurytmi ja suhtautumalla joustavasti syömiseen, tehdään ihmeitä niin nälänhallinnan, vireystilan kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Kun olo on energinen ja fiilis hyvä, on nousuvireen säilyminen jo enemmän kuin todennäköistä!

 

3. Pidä vireystilaa yllä mikrotaukojen avulla

Kognitiivisen kapasiteetin ylikuormittuminen näkyy muun muassa vireystilan notkahtamisena. Pienet, työn lomassa toteutettavat, aktiiviset mikrotauot, tukevat hyvän vireystilan ylläpitämistä. Istumisen tauottaminen, hengitysharjoitukset ja portaiden valitseminen hissin sijaan, ovat merkittäviä tekoja niin vireyden kuin terveyden näkökulmasta.

Pelkästään pepun nostaminen penkistä ylös aktivoi aineenvaihduntaa ja pistää asentoa ylläpitävät lihakset toimimaan. Pienen jaloittelun yhteydessä toteutettu hengitysharjoitus taas antaa mielelle sen tarvitseman hetkellisen hengähdystauon.

“Energisenä ja motivoituneena olemme entistä arvokkaampia niin itselle ja läheisille kuin työnantajalle”

YRITYSPÄÄTTÄJÄ, TUTUSTUTU TÄSTÄ LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIN® -HYVINVOINTIOHJELMAAN!

 


Lukuvinkki: Läsnäolossa on voimaa

 

Piirrokset: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen ja Mikko Törmälehto