Entries by Janne Mustonen

Luomuliikunta

Luomuliikunta, jota tuttavallisesti arkiaktiivisuudeksi kutsuttakoon, on kaikessa yksinkertaisuudessaan päivittäisen passiivisuuden välttämistä. Normaalioloissa kaikenlainen puuhastelu, tuolista ylös nouseminen ja vaikkapa portaiden kävely ovat arkiaktiivisuutta parhaimmillaan. Se muodostaakin merkittävän pohjan terveydelle ja päivittäiselle energiankulutukselle. Tai ainakin sen pitäisi muodostaa! Vuosikymmenien saatossa tämä pohja on hiukan salakavalastikin kutistunut arkisten rutiinien muututtua passiivisemmiksi teknologian kehityksen myötä. Rutiinien muutos on […]

Tankki täyteen

Edellisessä postauksessa kannustin panostamaan unen laatuun jo päivän aikaisella toiminnalla. Erityisen tärkeää niin tämän yöllisen huollon kuin yhtä lailla energisen päivän onnistumiselle on pitää huolta siitä ettei polttoaine pääse missään vaiheessa loppumaan. Kokonaisuuden oivaltaminen on tässäkin asiassa erityisen tärkeää. Säännöllisyys, monipuolisuus, laatu ja määrä sekä psykologinen joustavuus ovat asioita, jotka kuvaavat hyvin tätä kyseistä kokonaisuutta. […]

Panosta palautumiseen

Kokonaisvaltaisesta palautumisesta ja sen merkityksestä puhutaan paljon, mutta mitä se palautuminen oikeastaan tarkoittaa? Se on tiivistettynä elimistön vireystilan rauhoittumista. Tästä rauhoittumisesta tai aktivoitumisesta kehossa vastaa autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto, joka jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Sympaattinen osa lisää kierroksia kehon kuvainnolliseen kierroslukumittariin eli toimii ikään kuin kehon kaasupolkimena. Parasympaattinen osa vastavasti rauhoittaa elimistöä eli […]

Elämän valttikortit

Elämän alkaessa jokainen meistä saa perintötekijöiden kautta käyttöönsä tietynlaiset kuvainnolliset elämän pelikortit. Osalla ne on alkuun vähän heikommat, osalla hiukan vahvemmat. Saaduista lähtökohdista kukin alkaa kuitenkin rakentamaan omaa elämänpolkuaan sekä vahvistamaan omaa selviytymis- ja toimintakykyään. Kokemusten ja kilometrien karttuessa ymmärrys oman fyysisen- ja psyykkisen jaksamisen merkityksestä selkiytyy entisestään. Edelliset yhdistettynä sosiaaliseen verkostoon ovatkin yksiä merkittävimmistä […]

Mitä hyvinvointi Sinulle merkitsee?

Pohdipa hetki omalta kohdaltasi vastausta otsikon kysymykseen. Olen kysynyt oheisen kysymyksen tuhansilta ihmisiltä eri koulutusten, valmennusten ja luentojen yhteydessä. Vastaukset ovat olleet tiivistettynä asioita, jotka liittyvät pääosin terveyteen ja vaurauteen. Osuikohan Sinunkin pohdinnoista ainakin osa kyseisiin kategorioihin? Vauraus sanana viittaa mm. toimeentuloon, asuinoloihin sekä mahdollisuuteen ostaa erinäköisiä tavaroita ja palveluita. Nämä edellä mainitut asiat luovat […]

Löytöretkiä onnistumisiin®

Tervetuloa seikkailuun, jossa toteutetaan Löytöretkiä onnistumisiin®. Nämä kuvainnolliset löytöretket ovat Hyvinvointikoulun tapa toteuttaa missiotaan. Löytöretkien tavoitteena on madaltaa onnistumisen kynnystä niin oivalluttavan opetuksen kuin toimivien työkalujen avulla. Näin osallistujat oppivat johtamaan oman elämänsä löytöretkeä, omaan arvomaailmaan sidottujen tavoitteiden kautta, kohti omia päämääriään motivoituneesti, määrätietoisesti ja menestyksekkäästi. Henkilökohtaisten tietojen ja taitojen sekä fyysisten- ja psyykkisten resurssien […]